מונחים מקצועיים

דמי ניהול מועדון
אחוז מסכום העסקה שעבורה ניתנה הנחת מועדון, כפי שנקבע מול מנהלת מועדון הלקוחות. 

הנחת מועדון
הנחה הניתנת במעמד חיוב העסקה הודות להשתייכות הכרטיס למועדון המעניק הנחות בבית העסק (דוגמת חבר ומועדון הוט).

חברה מנפיקה
החברה המנפיקה את כרטיס האשראי. החברות המנפיקות הפועלות בישראל הן ישראכרט, כ.א.ל ולאומי קארד.  

חברה סולקת
החברה הסולקת את השוברים. על בית העסק להתקשר עם החברה הסולקת בהסכם סליקה.

חשבונית תפעולית
חשבונית המופקת בגין עמלות תפעוליות כפי שמופיעות בתעריפון צמרת מימונים.

יום קליטה
מועד קליטת העסקה בצמרת מימונים.

יום שידור
מועד שידור העסקה לשב"א על ידי בית העסק.

יתרת צמרת לבית העסק
יתרה עתידית לזיכוי בית העסק בניכוי עמלות, הנחות מועדון, דמי ניהול, מע"מ ופעולות אחרות.

מותג
מותג הכרטיס המונפק ע"י חברת האשראי (החברה המנפיקה). המותגים הקיימים בשוק:

מסלולי זיכוי לבית העסק
תנאי הזיכוי שבית העסק בוחר בהתקשרותו עם צמרת מימונים, כלומר המועד שבו יקבל את התשלום
בגין העסקה. למסלולי הזיכוי

מספר בית עסק בחברה הסולקת
מספר זיהוי הניתן לבית העסק על ידי החברה הסולקת כדי לזהות אותו במערכותיה.

מספר בית עסק בצמרת
מספר זיהוי הניתן לבית העסק על ידי צמרת כדי לזהות אותו במערכותיה.

סכום ברוטו
סכום העסקה המקורי שבוצע בבית העסק.

סכום נטו
סכום העסקה בניכוי עמלות, הנחות מועדון, מע"מ ודמי ניהול.

שב"א- שירותי בנק אוטומטיים
חברה המשמשת כמסלקת עסקאות האשראי של כל חברות הסליקה בישראל.