צמרת מימונים

פתרונות אשראי ומימון לכל סוגי העסקים

צמרת מימונים

מסלולי זיכוי

בצמרת מימונים תוכלו לבחור את מסלול הזיכוי המתאים לכם ולפעילותכם העסקית.

 שם מסלול  תיאור
 יומי זיכוי בית העסק על בסיס יומי - עד ארבעה ימים משידור העסקה 
 שבועי יום ה' זיכוי בית העסק בכל יום ה' - עבור שידורים שהתקבלו מיום ראשון עד שבת
 שבועי יום ב' זיכוי בית העסק בכל יום ב' - עבור שידורים שהתקבלו מיום חמישי עד יום רביעי
 שבועי יום ג' זיכוי בית העסק בכל יום ג' – עבור שידורים שהתקבלו מיום ראשון עד שבת 
 דו-חודשי

זיכוי בית העסק פעמיים בחודש:
Mark ב-5 בכל חודש - עבור שידורים שהתקבלו בתאריכים 31-16 בחודש הקודם
Mark ב-20 בכל חודש - עבור שידורים שהתקבלו בתאריכים 15-1 בחודש הנוכחי

 דו-חודשי 15, 30

זיכוי בית העסק פעמיים בחודש:
Mark ב-15 בכל חודש - עבור שידורים שהתקבלו בתאריכים 31-16 בחודש הקודם 
Mark ב-30 בכל חודש - עבור שידורים שהתקבלו בתאריכים 15-1 בחודש הנוכחי

 חודשי 6 זיכוי בית העסק ב-6 בכל חודש – בגין חודש השידורים הקודם
 תלת-חודשי
10,20,30

זיכוי בית העסק שלוש פעמים בחודש: 
Mark ב-10 בכל חודש - עבור שידורים שהתקבלו בתאריכים 31-21 בחודש הקודם
Mark ב-20 בכל חודש - עבור שידורים שהתקבלו בתאריכים 10-1 בחודש הנוכחי
Mark ב-30 בכל חודש - עבור שידורים שהתקבלו בתאריכים 20-11 בחודש הנוכחי

לתיאום פגישה ולקבלת פרטים נוספים 

.