מסלולי זיכוי

בצמרת מימונים תוכלו לבחור את מסלול הזיכוי המתאים לכם ולפעילותכם העסקית.

 שם מסלול  תיאור
יומי זיכוי בית העסק על בסיס יומי - עד ארבעה ימים משידור העסקה 
שבועי יום ה' זיכוי בית העסק בכל יום ה' - עבור שידורים שהתקבלו מיום ראשון עד שבת
שבועי יום ב' זיכוי בית העסק בכל יום ב' - עבור שידורים שהתקבלו מיום חמישי עד יום רביעי
שבועי יום ג' זיכוי בית העסק בכל יום ג' – עבור שידורים שהתקבלו מיום ראשון עד שבת 
דו-חודשי

זיכוי בית העסק פעמיים בחודש:
Mark ב-5 בכל חודש - עבור שידורים שהתקבלו בתאריכים 31-16 בחודש הקודם
Mark ב-20 בכל חודש - עבור שידורים שהתקבלו בתאריכים 15-1 בחודש הנוכחי

דו-חודשי 15, 30

זיכוי בית העסק פעמיים בחודש:
Mark ב-15 בכל חודש - עבור שידורים שהתקבלו בתאריכים 31-16 בחודש הקודם 
Mark ב-30 בכל חודש - עבור שידורים שהתקבלו בתאריכים 15-1 בחודש הנוכחי

תלת-חודשי
10,20,30

זיכוי בית העסק שלוש פעמים בחודש: 
Mark ב-10 בכל חודש - עבור שידורים שהתקבלו בתאריכים 31-21 בחודש הקודם
Mark ב-20 בכל חודש - עבור שידורים שהתקבלו בתאריכים 10-1 בחודש הנוכחי
Mark ב-30 בכל חודש - עבור שידורים שהתקבלו בתאריכים 20-11 בחודש הנוכחי

 
לתיאום פגישה ולקבלת פרטים נוספים