ניכיון אשראי

בהתנהלות ישירה מול חברת האשראי (ללא שימוש בשירותי ניכיון), כשבית עסק גובה תשלום מלקוחותיו בעסקת תשלומים רגילה, חברת האשראי מזכה אותו מדי חודש באופן יחסי בהתאם למספר התשלומים ולגובה התשלום החודשי. המשמעות עבור בית העסק היא שככל שיאפשר ללקוחותיו פריסה גמישה יותר, ייפרסו גם הזיכויים המתקבלים בחשבונו. ובמילים אחרות: מתן שירות טוב יותר יפגע בתזרים המזומנים שלו.

צמרת מימונים מאפשרת לבית העסק ליהנות מכל העולמות: מחד גיסא להציע ללקוחות גמישות מרבית בפריסת התשלומים ובכך להגדיל את המכירות - ומאידך גיסא לקבל במועד הנוח לו את מלוא התשלום וליהנות באופן מיידי משיפור תזרים המזומנים.

השירות ניתן לכל סוגי כרטיסי האשראי ולכל חברות הסליקה הפועלות בישראל: ישראכרט, כ.א.ל ולאומי קארד. הוא מתאים לכל בית עסק, בכל סדר גודל, וכל לקוח יכול לבחור את מסלול הזיכוי בהתאם לאופי פעילותו, להיקף העסקאות שהוא מבצע ולצרכים המסחריים והפיננסיים שלו.

ומה מרוויח בית העסק?

  • שיפור תזרים המזומנים – הכנסותיו של בית העסק אינן תלויות עוד במספר התשלומים. בין אם יבחר לגבות תשלום במזומן ובין אם בעסקת תשלומים, מלוא הסכום יועבר לחשבונו במועד הרצוי לו.

  • הגדלת המכירות - היכולת של בית העסק לגלות גמישות מרבית בפריסת התשלומים מהווה תמריץ ללקוחות לקנות, ולמעשה משמשת כ'שירות מעודד מכירות'.

  • סדר ושליטה חשבונאיים – שירותי הניכיון של צמרת מימונים מאפשרים לבית העסק להתנהל בצורה מסודרת מול גורם אחד בלבד ולא מול כל חברת סליקה בנפרד.

  • חיסכון בזמן – השימוש בשירותי הניכיון יוצר התאמה מלאה בין המכירות לתקבולים, מקטין את סעיף החייבים במאזן – וחוסך להנהלת החשבונות זמן עבודה מיותר.

  • חיסכון כספי – כחלק מהשירות הניתן על ידי צמרת מימונים, נהנה בית העסק מהגנה מלאה מפני עליית הריבית במשק עבור עסקאות שנוכו.

איך זה עובד?