צמרת מימונים

ניכיון כל מותגי האשראי לכל חברות הסליקה ולכל הבנקים

צמרת מימונים

טפסים שימושיים

טופס ד' – ישראכרט

השימוש בטופס רלוונטי במקרים של הוספת מותג או מסוף הנסלקים באמצעות ישראכרט

פרטים שחשוב לציין בכתב ברור:

 • שם בית העסק
 • מספר מסוף
 • המספר של בית העסק בחברת ישראכרט
 • עבור תאגיד – יש צורך בחותמת + חתימת מורשי החתימה


יש לחתום פעמיים בטופס – במקומות המיועדים לחתימת בית העסק.

את הטופס יש להחזיר לצמרת מימונים בפקס 03-5441300

לבירורים ניתן לפנות בימים א'-ה' בין השעות 8:30 עד 17:00 בטלפון 03-7243424

Pdf _btn

טופס ד' – לאומי קארד

 השימוש בטופס רלוונטי במקרים של הוספת מותג או מסוף הנסלקים באמצעות לאומי קארד

 פרטים שחשוב לציין בכתב ברור:

 • שם בית העסק
 • מספר מסוף
 • המספר של בית העסק בחברת לאומי קארד
 • עבור תאגיד – יש צורך בחותמת + חתימת מורשי החתימה


יש לחתום פעמיים בטופס – במקומות המיועדים לחתימת בית העסק.

את הטופס יש להחזיר לצמרת מימונים בפקס 03-5441300

לבירורים ניתן לפנות בימים א'-ה' בין השעות 8:30 עד 17:00 בטלפון 03-7243424

Pdf _btn

טופס ד' – כ.א.ל

השימוש בטופס רלוונטי במקרים של הוספת מותג או מסוף הנסלקים באמצעות כ.א.ל

פרטים שחשוב לציין בכתב ברור:

 • שם בית העסק
 • מספר מסוף
 • המספר של בית העסק בחברת כ.א.ל
 • עבור תאגיד – יש צורך בחותמת + חתימת מורשי החתימה

 

יש לחתום פעמיים בטופס – במקומות המיועדים לחתימת בית העסק.

את הטופס יש להחזיר לצמרת מימונים בפקס 03-5441300

לבירורים ניתן לפנות בימים א'-ה' בין השעות 8:30 עד 17:00 בטלפון 03-7243424

Pdf _btn

שינוי תנאי הניכיון - ישראכרט

השימוש בטופס רלוונטי במקרים של הוספת מותג או מסוף הנסלקים באמצעות ישראכרט

 פרטים שחשוב לציין בכתב ברור:

 • שם בית העסק
 • מספר מסוף
 • המספר של בית העסק בחברת ישראכרט
 • עבור תאגיד – יש צורך בחותמת + חתימת מורשי החתימה


יש לחתום פעמיים בטופס – במקומות המיועדים לחתימת בית העסק.

את הטופס יש להחזיר לצמרת מימונים בפקס 03-5441300

לבירורים ניתן לפנות בימים א'-ה' בין השעות 8:30 עד 17:00 בטלפון 03-7243424 

Pdf _btn

שינוי תנאי ניכיון – לאומי קארד

השימוש בטופס רלוונטי במקרים של הוספת מותג או מסוף הנסלקים באמצעות לאומי קארד

פרטים שחשוב לציין בכתב ברור:

 • שם בית העסק
 • מספר מסוף
 • המספר של בית העסק בחברת לאומי קארד
 • עבור תאגיד – יש צורך בחותמת + חתימת מורשי החתימה


יש לחתום פעמיים בטופס – במקומות המיועדים לחתימת בית העסק.

את הטופס יש להחזיר לצמרת מימונים בפקס 03-5441300

לבירורים ניתן לפנות בימים א'-ה' בין השעות 8:30 עד 17:00 בטלפון 03-7243424

Pdf _btn

שינוי תנאי ניכיון – כ.א.ל

טופס זה מיועד למקרים שבית העסק מעוניין לשנות את הגדרות המסוף:

 1. מעבר מניכיון בעסקאות תשלומים בלבד לניכיון בכלל העסקאות
 2. מעבר מניכיון בכלל העסקאות לניכיון בעסקאות תשלומים בלבד
 3. הוספה או ביטול של עסקאות קרדיט
 4. הוספה או ביטול של עסקאות תייר

פרטים שחשוב לציין בכתב ברור:

 • מספר בית העסק בחברת כ.א.ל
 • מהם סוגי העסקאות הנכללים בהסדר הנוכחי (כלל העסקאות, עסקאות בתשלומים, קרדיט, תייר). ניתן לבחור יותר מאפשרות אחת.
 • מהם סוגי העסקאות שבית העסק רוצה לצרף להסדר (כלל העסקאות, עסקאות בתשלומים, קרדיט, תייר). ניתן לבחור יותר מאפשרות אחת.
 • יש לחתום בשם בית העסק במקום המיועד לכך
 • עבור תאגיד - יש צורך בחותמת + חתימת מורשי החתימה

 

את הטופס יש להחזיר לצמרת מימונים בפקס 03-5441300

לבירורים ניתן לפנות בימים א'-ה' בין השעות 8:30 עד 17:00 בטלפון 03-7243424

Pdf _btn

בקשה להקדמת זיכוי או לשינוי מסלול זיכוי

בקשה להקדמת זיכוי – את הבקשה ניתן להעביר לצמרת מימונים עד השעה 12:00 בכל יום (למעט בערבי חג ובימי חול המועד).

לקבלת תשובה לגבי הקדמה נא לפנות לאחר השעה 14:00.

פרטים שחשוב לציין בכתב ברור בעת בקשת הקדמה:

 • תאריך הבקשה
 • האם מבוקש זיכוי מלא או חלקי מהיתרה
 • גם בזיכוי מלא וגם בזיכוי חלקי יש לציין את סכום ההקדמה המבוקש
 • עבור תאגיד - יש צורך בחותמת + חתימת מורשי החתימה  


בקשה לשינוי מסלול -
מומלץ להתייעץ עם נציג השטח טרם הגשת הבקשה.

פרטים שחשוב לציין בכתב ברור בעת בקשה לשינוי מסלול:

 • תאריך הבקשה
 • עבור תאגיד - יש צורך בחותמת + חתימת מורשי החתימה  

את הטופס יש להחזיר לצמרת מימונים בפקס 03-5441300

לבירורים ניתן לפנות בימים א'-ה' בין השעות 8:30 עד 17:00 בטלפון 03-7243424

Pdf _btn

בקשה להסבת עסקה או לביטולה

בקשה להסבת עסקה ניתן להגיש בקשה לשינוי מספר התשלומים של עסקת המקור (להגדלה או להפחתה של מספר התשלומים).

בקשה לביטול עסקה – ניתן להגיש בקשה לביטול העסקה במלואה או לביטול סכום חלקי מעסקת המקור.

פרטים שחשוב לציין בכתב ברור:

 • שם בית העסק
 • מספר בית העסק בצמרת מימונים
 • פרטי העסקה
 • מהות הביטול – האם מדובר בהסבת עסקה או בביטול מלא או חלקי שלה
 • מיהו הגורם המטפל בבית העסק וטלפון ליצירת קשר
 • ניתן להוסיף בגוף הטופס הערות בכתב יד ברור
 • עבור תאגיד - יש צורך בחותמת + חתימת מורשי החתימה

 
את הטופס יש להחזיר לצמרת מימונים בפקס 03-5441300

לבירורים ניתן לפנות בימים א'-ה' בין השעות 8:30 עד 17:00 בטלפון 03-7243424

Pdf _btn

בקשה לעדכון פרטי בית העסק

באמצעות טופס זה ניתן להודיע לצמרת מימונים על שינוי אחד או יותר מהפרטים הבאים: כתובת למשלוח דואר, מספר טלפון, מספר טלפון נייד, מספר פקס ודוא"ל.

 פרטים שחשוב לציין בכתב ברור:

 • הפרטים המעודכנים
 • עבור תאגיד – יש צורך בחותמת + חתימת מורשי החתימה


יש לחתום פעמיים בטופס – במקומות המיועדים לחתימת בית העסק.
 

את הטופס יש להחזיר לצמרת מימונים בפקס 03-5441300

לבירורים ניתן לפנות בימים א'-ה' בין השעות 8:30 עד 17:00 בטלפון 03-7243424

Pdf _btn

בקשה להצטרפות לשירותי האינטרנט של צמרת מימונים

פרטים שחשוב לציין בכתב ברור:

שמות המורשים מטעם בית העסק לצפות בנתונים או לבצע פעולות באתר צמרת מימונים

 • כתובת דוא"ל של כל אחד מהמורשים - לקבלת סיסמה ראשונית לאתר
 • עבור תאגיד – יש צורך בחותמת + חתימת מורשי החתימה

 

את הטופס יש להחזיר לצמרת מימונים בפקס 03-5441300

לבירורים ניתן לפנות בימים א'-ה' בין השעות 8:30 עד 17:00 בטלפון 03-7243424
Pdf _btn
בקשה להצטרפות לשירות ה-SMS של צמרת מימונים

בהודעות SMS ניתן לקבל רק נתוני זיכויים שהועברו לחשבונות בית העסק.

פרטים שחשוב לציין בכתב ברור:

 • פרטי החשבון
 • מספר טלפון נייד – יש להפריד בין הקידומת למספר הטלפון במקום המיועד לכך בגוף הטופס
 • עבור תאגיד - יש צורך בחותמת + חתימת מורשי החתימה


את הטופס יש להחזיר לצמרת מימונים בפקס 03-5441300

לבירורים ניתן לפנות בימים א'-ה' בין השעות 8:30 עד 17:00 בטלפון 03-7243424

Pdf _btn

 

בקשה להפסקת ניכיון

השימוש בטופס מיועד למצבים הבאים:

 1. במקרים שבית העסק מעוניין להפסיק לעבוד עם צמרת מימונים במותג מסוים או במסוף מסוים
 2. במקרים שבית העסק מעוניין להפסיק את כל שירותי הניכיון (הפסקת עבודה בכלל המסופים)

פרטים שחשוב לציין בכתב ברור:

 • סיבת הבקשה לניתוק
 • עבור הפסקת עבודה במסוף מסוים או במותג מסוים – יש למלא את הפרטים בטבלה שבגוף הטופס
 • עבור תאגיד – יש צורך בחותמת + חתימת מורשי החתימה

 

את הטופס יש להחזיר לצמרת מימונים בפקס 03-5441300

לבירורים ניתן לפנות בימים א'-ה' בין השעות 8:30 עד 17:00 בטלפון 03-7243424 

Pdf _btn

הרשאה לחיוב חשבון

 

באמצעות טופס זה ניתן לשנות את חשבונכם לזיכוי.

מאחר ואנו מחויבים כלפי חברת האשראי להעביר את הכספים אך ורק לאותו חשבון הרשום אצלם.

נוכל לבצע את בקשתכם רק אם זהו החשבון הרשום בחברת האשראי.

לידיעתכם שינוי החשבון כרוך בעמלה כמצוין בתעריפון. 

 

את הטופס יש להחזיר לצמרת מימונים בפקס 03-5441300

לבירורים ניתן לפנות בימים א'-ה' בין השעות 8:30 עד 17:00 בטלפון 03-7243424 

Pdf _btn

תעריפון צמרת

Pdf _btn

הטבות לפעילות בערוצים ישירים

Pdf _btn

..